O FIRMIE

Firma prowadzi działalność od 1994 roku w zakresie:

1. Wykonawstwo w zakresie instalacji sanitarnych technologicznych i grzewczych obejmujących:

- montaż kotłowni:

- na paliwa stałe,

- olej opałowy,

- gaz ziemny i płynny,

- sieci ciepłownicze z rur preizolowanych,

- montaż węzłów cieplnych,

- wewnętrzne instalacje c.o. i c.w.u. i wod.-kan.

- odzysk ciepła (rekuperacja, klimatyzacja),

- instalacje solarne.

2. Remonty kotłów.

3. Remonty i budowa kominów stalowych.

4. Konstrukcje spawane.

5. Sprzedaż kotłów m.in. firmy TILGNER.